Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Michałowice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Michałowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Michałowice.

Mapa Geoportal Michałowice
Mapa z granicą gminy Michałowice

Dane urzędu

Urząd Gminy MichałowicePl. Józefa Piłsudskiego 1Michałowice, 32-091

Tel: 12 3885740

Fax: 12 388-50-35

E-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Michałowice: 1206082

Witryna: www.michalowice.malopolska.pl

Władze lokalne: Wójt Antoni Rumiansekretariat@michalowice.malopolska.pl

Aktualności z gminy Michałowice

Pobierz mapę gminy Michałowice

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Michałowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Michałowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Michałowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Michałowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Michałowic

Gmina Michałowice w liczbach

Powierzchnia gminy Michałowice*

51 km2

2131 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Michałowice*

10 909 mieszkańców

803 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Michałowice*

213 mieszkańców na km2

400 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Michałowice

Geoportal Michałowice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Michałowice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Michałowice.

Dostęp do danych Geoportalu Michałowice

Jak powstał Geoportal gminy Michałowice?

Geoportal Michałowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Michałowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Michałowice.

Geoportal Michałowice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Michałowice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Michałowice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Michałowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Michałowice?

Informacje na Geoportalu Michałowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Michałowice?

Korzyści z Geoportalu Michałowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Michałowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Michałowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Michałowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Michałowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Michałowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Michałowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Michałowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Michałowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Michałowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Michałowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Michałowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Michałowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Michałowicach.

  Geoportal gminy Michałowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Michałowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Michałowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Michałowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Michałowicach.

  W Geoportalu Michałowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Michałowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Michałowicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Michałowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Michałowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Michałowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Michałowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Michałowice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Michałowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Michałowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Michałowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Michałowicach. W Geoportalu gminy Michałowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Michałowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Michałowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Michałowice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Michałowice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Michałowice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Michałowice.

 • Zabytki w gminie Michałowice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Michałowice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Michałowice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Michałowice.

 • Informacje o wyborach w gminie Michałowice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Michałowice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Michałowice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Michałowice dla mieszkańców

Geoportal Michałowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Michałowice. Na mapie Michałowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Michałowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Michałowice. Korzystając z map Geoportalu gminy Michałowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Michałowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Michałowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Michałowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

50% na pełnym raporcie o terenie

Oszczędź 50% na pełnym Raporcie o terenie w OnGeo.pl

Przejdź do wpisu